The shift from print to digital… and beyond

Een boek van Thomas Baekdal

Gezien ik momenteel tabletloos ben, las ik ‘The shift from print to digital… and beyond’ op mijn laptop. Zo relevant dat het pijn doet, want media-innovatie is waar ik professioneel mee bezig ben. Media als in televisie, kranten, magazines, boeken, gaming en muziek.

Screen Shot 2013-05-11 at 15.28.49

Thomas Baekdal is zeker de niet de eerste die wat neerschrijft over de overgang van print naar digitaal. Een groot deel van zijn stellingen zijn dan ook nogal voor de hand liggend. Maar hij maakt wel interessante analyses: het aantal pagina’s advertenties, echte content en fotogallerijen van Vogue in oktober 2009 en 2011 bijvoorbeeld.

Een pasklare oplossing heeft hij (helaas) niet voor de publishers. Wel beklemtoont hij dat ze moeten ophouden met zoeken naar een businessmodel waar ze hun content gratis kunnen blijven weggeven, want dat businessmodel bestaat simpelweg niet! Ze kunnen niet overleven op advertenties, dus moeten ze hun rol als publisher herdefiniëren. Kortom geen nieuws copy-pasten, maar waarde creëren.

Niets baanbrekends, desalniettemin helder en onomwonden verwoord.