Joe Speedboot

Een boek van Tommy Wieringa

Mijn eerste kennismaking met de Nederlander Tommy Wieringa, nochtans een gerespecteerd auteur. En ik kan nu al verklappen dat het een aangename was…

125 x 200 WT

In deze doorbraakroman uit 2005 is het woord aan Fransje Hermans, een puber die door een stom ongeluk eerst in een lange coma en daarna in een rolstoel belandt. Hij beschrijft het leven in Lomark, een fictief dorp vlakbij de Duitse grens. De protagonisten in de lotgevallen van Lomark zijn zijn vrienden: Joe Speedboot in het bijzonder, verder ook nog Engel, Christophe en PJ (Picolien Jane).

Dit coming of age boek rond universele thema’s als vriendschap en liefde raakt om een reden waar ik niet meteen mijn vinger op kan leggen de juiste snaar. En niet alleen de mijne, wat de vele nominaties voor het boek (AKO Literatuurprijs, Gouden Uil, Libris Literatuur Prijs, …) illustreren.

Mij bevalt het evenzeer omwille van het rolstoelperspectief. Romans die vanuit het slachtoffer vertrekken, zijn zeker niet uniek. Desalniettemin slaagt Wieringa erin ons de intieme wereld van een intelligente invalide binnen te loodsen. Een invalide die enkel nog klanken kan uitstoten en – om dat te compenseren ? – een dagboek bijhoudt over zijn observaties in Lomark en daarbuiten eens zijn armworstelcarrière van start gaat.

Fransje wil bewust afstand nemen van zijn agressieve caféhangende broer, wil zelfstandig zijn door vanaf zijn vijftiende in het tuinhuis te wonen en ’s avonds knakworsten met mosterd te eten, wil bovenal een volwaardig mens zijn. Niet iemand waar ze uit schaamte doorheen kijken of waarvan ze zijn rolstoel willen duwen. Dat mag alleen Papa Afrika, een migrant uit Egypte die de stiefvader van Joe Speedboot wordt.

Joe Speedboot zie ik daarnaast als een verhaal van knutselaars en jongemannen met plannen. De bom in de schooltoiletten van Joe was niet meteen het beste idee, maar het was zeker nog niet het zotste. De drie vrienden Joe, Christophe en Engel bouwen samen een vliegtuig om zo de naaktzwemmende moeder van PJ te kunnen bespioneren. Papa Afrika bouwt een houten zeilboot om zo vanuit het grauwe Nederland terug naar zijn vaderland Egypte te kunnen vluchten.

Dat Joe Speedboot een gekke naam is, klopt voor de volle honderd procent. Het is dan ook een naam die hij zich heeft toegeëigend, omdat hij niet van -PUUT- Ratzinger houdt. Ik geef toe dat ik in gedachten een paar voornaamgokken deed. Ik zat er mijlenver naast.

Wieringa smaakt naar meer.

‘Joe speedboot’ holderdebol.comder kopen?

 

2 thoughts on “Joe Speedboot

  1. Dit boek is volgens mijn vrouw een van de toppers van de puberende jeugd (waaraan ze les geeft) en omdat het thuis lag heb ik het ook gelezen. Vond het ook een meeslepend verhaal en goed geschreven.

Comments are closed.