The Conversation Manager – “LinkedIn’s personal 2010 review”

Mijn eerste bijdrage op The Conversation Manager oftewel “Your inspiration platform based on the bestselling book”. Stukje over het geapprecieerd overzicht met professionele verhuizers doorheen 2010, bezorgd door LinkedIn.