The Silicon Valley story generator

Je leest ze in boeken, kranten, op het internet. Geregeld hoor je ze opduiken in speeches, en die worden dan uiteraard geupgrade tot keynotes… Verhalen over mensen (liefst van bij ons) die het maken in het leven en meer bepaald in Silicon Valley – kortweg thé Valley.

Akkoord dat ‘het maken in het leven’ een uitdrukking is die op z’n minst een aparte blogpost verdient, alleen wil ik hier nu niet dieper op ingaan. Het gaat mij om de levensverhalen van geslaagde mensen waar de vallei een voorlopig eindpunt betekent of op z’n minst een belangrijk hoofdstuk in vertolkt.

Voor alle duidelijkheid: alle respect voor deze mensen en hun verhalen, ze verdienen het om naar opgekeken te worden. Gewoon zo heel af en toe steekt het duiveltje – of is dat dan de advocaat – in mij de kop op die die weerkerende elementen best wel grappig vindt… L’histoire se répète, zo ook in Silicon Valley.

Screen Shot 2013-12-08 at 13.39.37

Nu nog een grote ‘PUBLISH / PRINT STORY’ button en we zijn vertrokken.

Dit is vanzelfsprekend een ruw conceptidee.
Jongens en meisjes die wél code kunnen schrijven, ga gerust jullie gang.