Het langste woord uit de tabel van Mendeljev?

Ik merkte vandaag een foto op.

CUTE

Cheesy. 100% true.
Maar tussen de regels van de cheeziness door lees ik een vraag…

“Wat is het langste woord dat je met de tabel van Mendeljev kunt vormen?”

De woordenheks in mij spreekt. Of de Scrabble / Wordfeud dame.

Mendeljev

* / ** Ik hou enkel rekening met bovenste tabel, niet lanthanide series en actinide series.

NArReN?
PoLiS?
GeBaAr?

Dat moet beter kunnen!
Kus van de juffrouw en een bank vooruit voor de winnaar.

13 thoughts on “Het langste woord uit de tabel van Mendeljev?

 1. HeLiKOPTeReN (12 letters) is een woord. Of beter gezegd een bezigheid.
  RaNCuNe vond ik ook (7 letters).
  Ik wilde nog een samenstelling maken met ‘PoRnO’ maar vond er geen.

 2. buitengewonelastenregelingen 28 b u i te n ge w o ne la s te n re ge li n ge n
  pacifistischsocialistische 26 p ac i f i s ti s c hs o c i al i s ti s c he
  sigaaruiteigendoosgehalte 25 s i ga ar u i te i ge nd o os ge h al te
  socialistischrealistische 25 s o c i al i s ti s c h re al i s ti s c he

Comments are closed.