“Kijk! Daar! Een luchtballon…”

Oftewel de running gag bij ons thuis vroeger aan tafel om een begeerd stukje eten uit het bord van een ander te pikken of een verfoeid stukje in het bord van een ander te deponeren. Mijn moeder kampioen. Meesterlijke techniek.

En wanneer ik tegenwoordig een luchtballon spot, fluister ik inwendig nog steeds “Kijk! Daar! Een luchtballon…”.