The [Longer] Long Tail

“Toen kwam een varkentje met een lange snuit en het verhaaltje is uit…”
Zo eindigde een verhaal standaard in mijn kindertijd.

Chris Anderson daarentegen start zijn betoog in “The [Longer] Long Tail” met een lange staart. Die metafoor kenmerkt een nieuwe economische realiteit waar een nagenoeg onbegrensde keuze resulteert in een eindeloze vraag. Centraal staat het internet als toegangspoort tot dit aanbod zonder grenzen. Anderson is ervan onvertuigd dat in de hedendaagse economie focussen op niches een waardig (lees: even lucratief) alternatief kan zijn voor de traditionele hitmentaliteit.

Instinctief denk ik aan bedrijven als Amazon en iTunes (versus de bakstenen broertjes als pakweg FNAC) als voor de hand liggende illustraties van zijn theorie. Benieuwd hoe hij de minder tastbare cases als het onoverkomelijke Google en anderen beargumenteert…

Meer als ik de resterende 75% van zijn boek achter de kiezen heb!