20eleven

Ziezo, de laatste Nieuwjaarsglasheffing zit er op…
Hoogdringend tijd dus voor een portie voornemens geënt op 2011.

meer
cultuur
door het vuur
gespreksduur
zuiverheidskuur
flapuitcensuur
denkstructuur

minder
ochtend in ’t zuur
schermgegluur
passief in spitsuur
binnentemperatuur